The Dantefactor


"Ik wil de juiste condities scheppen zodat mensen echt tot hun recht komen in werk!"

De founder

Het begon allemaal in het jaar 2006. Als een gevolg van een dramatisch verlopen 3-daagse Sales Management Training, startte ik te onderzoeken wat mensen echt in vuur en vlam zet in werk. De tegenwerking van de deelnemers om nieuwe kennis en vaardigheden te leren voor hun vakgebied was het begin van een wetenschappelijke reis.

Waarom?, ik voelde mij niet gewaardeerd en van betekenis deze dagen. Dit was een onbehagelijk gevoel, vooral omdat ik 200% gemotiveerd was de groep te faciliteren en te helpen te groeien. Aan de andere kant was ik overtuigd dat er een reden was waarom sommigen weerstand boden tegen de training. Iets in de werkcontext moest van invloed zijn waardoor er geen ontvankelijkheid bestond.

Ik kwam met de stelling dat: de mate van passie voor het werk, een rotsvast geloof in eigen kunnen en openstaan te ontwikkelen en groeien een voorspellende waarde zou hebben voor werkeffectiviteit en tevredenheid.


Kernresultaat uit het onderzoek

De Dantefactor als een operationalisatie van het begrip "Flow" voorspelt werk effectiviteit en satisfactie (criterium validiteit).

Betrouwbaarheid
Redelijke tot goede interne consistentie, Cronbach Alpha .80 voor passie- schaal, .70 voor de overtuiging-schaal en .67 voor de groeimotivatie-schaal. Totaal items .84.

Dantefactor heeft incrementele waarde
Zowel Dantefactor - passie, overtuiging, groeimotivatie en bevlogenheid (Vitaliteit, Toewijding, Absorptie) correleren positief met werkeffectiviteit en satisfactie. Dit gemeten door zowel individu als supervisor.

  • Dantefactor heeft een incrementele waarde in relatie tot bevlogenheid in de voorspelling van werkprestatie en tevredenheid.
  • Dantefactor indiceert een significante verbetering in de voorspelling van werkeffectiviteit.
  • Dantefactor indiceert een significante verbetering in de voorspelling van werksatisfactie ervaren door zowel individu als supervisor.

De route naar het Kompas

De best correlerende componenten in het voorspellen van werkeffectiviteit en tevredenheid zijn verwerkt in het Dantefactor Kompas. Het Dantefactor Kompas is niet ontwikkeld voor beoordeling of test. Het is de nieuwe manier om oprechte gesprekken te voeren over datgene er echt toe doet in werk. Met de daarvoor benodigde mindset, kennis en vaardigheden zij we in staat eigenaarschap te creëren bij medewerkers om zelf koers te houden in het ertoe doen in werk.


De business waarde

Gemeenten, overheden en bedrijven zoals Alcon Eye Care Nordics & Benelux, Nyungwe Forest Lodge (One & Only Hotels), INCO B.V., Trivento, Lumicks en vele anderen werken met het Dantefactor Kompas.

Jerry Were - General Manager Nyungwe Forest Lodge

Het kompas bracht ons geweldig inzicht waar onze energie, krachten en focus te leggen. Het heeft ons geholpen om op individueel en team niveau behoeften en uitdagingen te achterhalen welke werkcondities benodigd zijn. Daarnaast heeft het een positieve bijdrage geleverd op:

  • De bereidheid voor persoonlijke ontwikkeling in hospitality
  • Lagere uitstroom
  • Verhoogde klantwaardering
  • Verhoogde motivatie en enthousiasme
  • Verhoogde commitment en loyaliteit
  • Lagere kosten voor recruitment en training